#

3310006 Nolu AHB
Dr. Fikrettin KUL

Detay İçin Tıklayın
#

3310007 Nolu AHB
Dr. Mustafa KOÇ

Detay İçin Tıklayın
#

3310008 Nolu AHB
Dr.Mustafa KARABURUN

Detay İçin Tıklayın
#

3310009 Nolu AHB
Dr. Hasan D. KAYAM

Detay İçin Tıklayın
#

3310010 Nolu AHB
Uzm.Dr.Hasan ŞİMAY

Detay İçin Tıklayın
#

3310011 Nolu AHB
Dr.Aksel TOL

Detay İçin Tıklayın
#

3310012 Nolu AHB
Dr. Erol AYDIN

Detay İçin Tıklayın
#

3310013 Nolu AHB
Dr. Ömer Şamil Güven

Detay İçin Tıklayın
#

3310014 Nolu AHB
Dr. Kadir ERHAN

Detay İçin Tıklayın
Önemli Bağlantılar
ASM Hizmetleri
ASM Çalışmama Saatleri
Hesaplamalar
Yönetmenlikler
Son Eklenen Dosyalar
S.S.S

sss

Aile hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.

Aile hekiminin görevleri nelerdir?

Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerektiğinde kişiyi gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri düzenler.

Aile hekimliği hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Herkes aile hekimliği hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir. Aile Hekimliği Uygulamasında sağlık güvencesi aranmamaktadır.

Aile sağlığı elemanı kime denir?

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna (toplum sağlığı) denir.

Aile sağlığı elemanının görevleri nelerdir?

Aile hekimine sağlık hizmetinin sunulması esnasında yardımcı olur ve aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulması ile birlikte, kişilerin sağlık kayıtları ve istatistiklerinin tutulması gibi görevleri vardır.

Nereye aile sağlığı merkezi denir ?Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşuna denir.

Toplum sağlığı merkezi nedir?

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna denir.

Aile hekimliğinde sağlık hizmetleri ücretli midir?

Aile hekimliği hizmeti ücretsiz olup, sadece kimlik ile muayene olunabilir.

Herkesin aile hekimi olacak peki sağlık güvencesi olmayanlar ne yapacaktır?

Aile hekimliği uygulamaları (muayene, tahlil, film, aşı enjeksiyon pansuman v.s.) tamamıyla ücretsizdir. Sosyal güvence aranmaksızın tüm işlemleriniz aile hekiminiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Aile hekimi bize hangi hizmetleri sunmaktadır?

Yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, yenidoğan, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı ve benzeri taramalar) yapar. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir. Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapar,) Gerektiğinde kişiyi gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri düzenler.

Aile hekimime nasıl başvuracağım?

Eğer bir aile hekimine kayıtlı değilseniz, size en yakın aile sağlığı merkezine, toplum sağlığı merkezine ya da il sağlık müdürlüğüne müracaat ederek bir aile hekimine kayıt yaptırabilirsiniz.

Aile hekimine nasıl kayıt yaptırılır?

Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, aile hekimliği uygulamalarına yeni geçilen illerde müdürlük tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. Aile hekimliği uygulamasının olduğu İlâ??e ikamet amacıyla yeni gelen kişiler istedikleri bir aile hekimine kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmamış olanlar, müdürlük tarafından yakın konumdaki kayıtlı kişi sayısı en az olan aile hekiminden başlanarak kayıt edilirler.

Aile hekimimi nerden öğrenebilirim?

Aile hekimliğine geçmiş merkezlerde T.C. Kimlik numaranızla en yakın aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, il sağlık müdürlüğünden ve Sağlık Bakanlığıâ??nın internet sitesinden de öğrenilebilir.

Aile hekimliği hizmetleri nerede sunulur?

Aile sağlığı merkezlerinde, gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde sağlık evlerinde ve sağlık istasyonlarında, yerinde sağlık hizmeti verilen yerlerde ise hizmet verilen kurumdaki düzenlenmiş polikliniklerde hizmet verir.

Aile hekimime hangi saatlerde müracaat edebilirim?

Aile hekiminize çalışma saatleri içinde müracaat edebilirsiniz. Aile hekiminiz çalışma saatlerini değiştirdiği takdirde sizi bilgilendirecektir

Aile hekimime her türlü sağlık sorunumu danışabilir miyim?

Aile hekiminize aile planlamasından çocuk bakımı ve aşı uygulamalarına, sağlıklı beslenmeden bulaşıcı hastalıklara kadar her konuda başvurabilirsiniz.

Aile hekimimi seçebilir miyim? Memnuniyetsizlik durumunda değiştirebilir miyim?

Aile hekimi istenildiği takdirde değiştirilebilir. Kişinin kendi talebiyle aile hekimini değiştirilmesi halinde ancak 3 ay sonra tekrar aile hekimini değiştirebilir.

Aile hekimime gitmeden uzman doktora gidebilir miyim?

Evet

Kişi aile hekimini değiştirmek isterse ne yapmalıdır?

Tercih ettiği aile hekimine ya da toplum sağlığı merkezine müracaat etmesi yeterlidirÂ

Aile içindeki fertler farklı aile hekimlerini seçebilirler mi?

Kişiler hekim seçme özgürlüğü kapsamında istediği aile hekimini seçebilecektir. Çocuklar ebeveynlerinin uygun gördüğü aile hekimine kaydolacaktır

Evde sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Evde bakım hizmetleri Aile hekimliği Uygulamasından ayrı bir hizmet birimi olmakla beraber aile hekimleri evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

Gezici sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetine denir.

Yerinde sağlık hizmet nedir?

Cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşam alanlarından oluşan yerler için yerinde sağlık hizmeti bölgeleri belirlenir ve hizmet verilir.

Seyahat durumunda sağlık hizmetini nereden alacağız?

Özellikle bölgeler arasında seyahat edilmiş ise misafir hasta olarak seyahat edilen bölgedeki aile hekimine veya toplum sağlığı merkezinden kayıt yaptırmadan sağlık hizmeti alabilirsiniz. Bu durumda sizden ve ailenizden ücret talep edilmeyecektir.

Acil durumlarda mesai saatleri dışında kime muayene olabilirim?

Acil durumlarda 112 acil, hastane acilleri ve acil sağlık hizmeti sunan en yakın kuruma müracaat edilebilir.Â

Aile hekimi izinde olursa hangi hekime başvurmalıyız?

Aile hekiminiz izinde olursa yerine ya kendisi ya da sağlık müdürlüğü tarafından aile hekimi görevlendirilecektir. Bu hekime başvurabilirsiniz.Â

Aile hekiminin bulunduğu sağlık kuruluşunda tahlil, röntgen hizmetleri yoksa bunları nerede yaptıracağım?

Tanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuar tetkikleri aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuar tetkikleri öncelikle halk sağlığı laboratuarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğü bir laboratuarda yaptırılır.

İlaçlarımı nasıl alabilirim?

Aile hekiminizin reçete ettiği ilaçları eczanelerden veya eczane olmayan yerleşim yerlerinde gezici eczane uygulamasıyla temin edilebilir.

Misafir hasta olarak muayene olduğumda aile hekimi benden para isteyecek mi?

Misafir hasta uygulaması da ücretsizdir.

Yazın yaylaya çıkan ya da memleketlerine birkaç ay izin kullanmaya gelen kişiler sağlık hizmetlerini nasıl alacak?

Kişiler yıl içerisinde uzun vadeli olarak kaldıkları yerler neresi ise o bölgede bir aile hekimi seçmeliler yıl içerisinde kısa vadeli kaldıkları bölgelerde ise en yakın aile sağlığı merkezine başvurup misafir hasta olarak bu hizmeti alabilirler.